Hjortsberga kyrka

Klicka i bilderna fr högre upplösning

 

 

ORGELN

ORGEL

Orgeln med 8 stämmor är byggd 1976 av Mårtenssons orgelfabrik, Lund och är en mekanisk orgel.

 Den tidigare orgeln var byggd 1929 av samma firma och hade 12 stämmor. Den i sin tur ersatte en 

orgel som var byggd 1836 av Per Jönsson och Andreas Jönsson Åberg, Hjortsberga. 

Den hade 9 stämmor och fasaden från den orgeln är densamma som idag.

DISPOSITION

Svällverk (I) C-g3 Pedalverk (P) C-d1 Koppel
Gedackt 8', B/D Subbas 16’ I/P
Principal 4', B/D Kvintadena 4’
Koppelflöjt 4', B/D
Gemshorn 2', B/D
Mixtur 2 chor, B/D
Dulcian 8' B/D

 

Åter hemsidan