Högalids kyrka

Högalidskyrkan ligger på västra Södermalm. Uppförd under åren 1917-1923

Arkitekt var Ivar Tengbom

 

 

Tryck i altarskåpet för förstoring

 

Interior.jpg (195813 byte)

Predikstol.jpg (234517 byte)

Nordens största krucifix gjort av Gunnar Torhamn

 

ORGLARNA

 

Klicka i bilderna för förstoring

Kororgel.jpg (215162 byte)

 

Högalids stora orgel

Byggd 1966 av Olof Hammarberg.

 

DISPOSITION:

HV BV SV I   SV II PEDAL
Gedacktpommer 16' Gedackt 8' Italiensk Principal 8' Gedackt 16' Principal 16'
Principal 8' Kvintadena 8' Rörflöjt 8' Gedackt 8' Subbas 16'
Spetsflöjt 8' Principal 4' Oktava 4' Viola di Gamba 8' Kvinta 10 2/3'
Oktava 4' Koppelflöjt 4' Traversflöjt 4' Voix Céleste 8' (2003) Oktava 8'
Nachthorn 4' Waldflöjt 2' Oktava 2' Gemshorn 4' Gedackt 8'
Kvinta 2 2/3' Nasat 1 1/3' Mixtur 3 ch Rörnasat 2 2/3' Oktava 4'
Oktava 2' Sesquialtera 2 ch Cornett 3- 4 ch Hålflöjt 2' Rörgedackt 4'
Mixtur 6 - 8 ch Scharf 4-5 ch Fagott 16' Ters 1 3/5' Nachthorn 2'
Cymbel 3 ch Rankett 16' Trumpet 8' Tritonus 1 9/13' Mixtur 6 ch
Trumpet 16' Vox humana 8' Clairon 4' Septima 1 1/7' Sesquialtera 3 ch
Trumpet 8' Tremulant   Piccolo 1' Basun 16'
      Terscymbel 3 ch Trumpet 8'
      Oboe 8' Skalmeja 4'
      Tremulant  

Mekanisk traktur, elektrisk registratur.

Fasaden av Ivar Tengbom 1923, från föregående orgel bibehållen.

Föregående orgel byggd av Åkerman & Lund 1923.  Den hade 58 stämmor, 3 man, fjärrverk och ped.  

Pneumatisk traktur och registratur.  En del stämmor dock satta ur funktion.  

Helrenoverad och kompletterad med pipmaterial år 1984-85

Renoverad  2003

Kororgeln byggd 1984 av Mads Kjersgaard, Uppsala, och

Robert Gustavssons Orgellbbyggeri, Härnösand
Man I Huvudverk Man II Bröstverk Pedal
Borduna 16' Qvintadena 8' Subbas 16'
Principal 8' (i fasaden) Hålflöjt 4' Cedactbas 8'
Blockflöjt 8' Rörflöjt 2'  
Octava 4' Sexqvialtera  
Quinta major 3' Ranckett 8'  
Superoctava 2'    
Tertia 1 3/5'    
Quinta minor 1 1/2'    

Sedecima 1'

 

 

Mixtur

 

 

Omfång

Manual: C - d3

Pedal: C - d1

Koppel: II/I, I/II, II/P, II 4'/P

Cymbelstjärna, Tremolo

 

Åter hemsidan