Hökhuvuds kyrka 

Den tornlösa gråstenskyrkan med vapenhus och sakristia härrör från 1400-talets senare del. 

Kyrkans kalkmålningar från 1534 är till största delen överkalkade utom i vapenhuset. 

Altarskåpet är tillverkat i Antwerpen i början av 1500-talet. Predikstolen är utförd av 

Olof Gerdman 1754. Källa: Nationalencyklopedin

2.jpg (125229 byte)

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1738 av Olof Schwan och Matthias Swahlberg, Stocholm

1936 konserverad av Olof Hammarberg, Göteborg.

DISPOSITION

Man

Fleut d´Amour 8'

Fugara 8'

Gedackt 8'

Princpal 4'

Fleut 4'

Octava 2'

Trompet 8' B/D

Vox Virginea 8' D

Tremulant

Bihangspedal

Orgeln ombyggdes 1857 av Carl Eric Granlund, Enköping då de ursprungliga

stämmorna Qvinta 3' och Scharf III byttes ut mot Fugara 8' och Fleut d´Amour 8'

Åter hemsidan