Horndals kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1959 av Lindegrens Orgelbyggeri AB, Göteborg

HV II

RP I sv

Pedal

Principal 8' Trägedackt 8'

Subbas 16'

Gedackt 8' Principal 4' Borduna 8'
Oktava 4' Rörflöjt 4' Oktavbas 4'
Täckflöjt 4' Waldflöjt 2' Pedalmixtur 3 kor
Oktava 2' Nachthorn 1' Fagott 16'
Mixtur  3 kor Tertian  2 kor  
Trumpet 8' Vox humana 8'  
  Tremulant  

Tidigare användes harmonium

Åter hemsidan