Huddinge kyrka

 

Huddinge kyrka är Huddinges äldsta byggnad från början av 1200-talet, stilen är romansk och materialet är gråsten. Av den ursprungliga kyrkan finns 

fortfarande bland annat dopfuntsfoten i sandsten bevarad. Kyrkan låg intill en tidigare sjö (Kyrksjön) och har genomgått många förändringar under åren. 

På platsen fanns en runsten. En del av den bevarades och finns inmurad i södra kyrkväggen. 1645 rasade delar av vapenhuset och det medeltida tornet 

samman. Tornet ersattes av en klockstapel fram till 1878 då Fullersta gård lät bekosta det nya kyrktornet. Kyrkans dyrbaraste föremål är altarskåpet, 

snidat och målat av mäster Bertil på 1480-talet. Altarskåpets bilder beskriver Kristi lidande. 13 bilder berättar om vägen till Golgata och himmelfärds-

berget. Predikstolen från 1685 pryds av skulpturer av Kristus och de fyra evangelisterna. Triumfkrucifixet, mellan långhuset och koret, är en kopia av 

ett original från 1300-talet. Källa: Huddinge kommun

 

Altarskåpet från 1480-talet.  Bilden är indelad i tre delar. Klicka i bilderna för förstoring.

 

Altare_Huddinge.jpg (131148 byte)Fonster_Huddinge.jpg (129419 byte)Huddinge_Kyrka.jpg (142078 byte)

Fonster_Huddinge2.jpg (150886 byte)

Predikstol_Huddinge.jpg (144234 byte)

 

ORGELN

Läktaren med orgelfasaden från Setterquist-orgeln 1867

 

ORGELN

Byggd 1969 av Bruno Christensen

26 stämmor 2 manualer och pedal.

HV SV PEDAL
Principal 8' Gedackt 8' Subbas 16'
Rörflöjt 8' Spetsgamba 8' Oktava 8'
Oktava 4' Principal 4' Gedackt 8'
Gedacktflöjt 4' Traversflöjt 4' Italiensk Principal 4'
Spetskvint 2 2/3' Waldflöjt 2' Rauschkvint 2 2/3'
Oktava 2' Nasat 1 1/3' Zinka 4'
Mixtur 4-5 ch Sesquialtera 2 ch Trumpet 8'
Trumpet 8' Scharf 4 ch Fagott 16'
  Skalmeja 8'  
  Dulcian 16'  
  Tremulant  

Koppel:HV + SV, P +HV, P + SV

Pedalkomb elektrisk. Mekanisk traktur och registratur

Fasad bibehållen från Setterquist-orgeln 1867.

Föregående orgel byggd 1867 av Setterquist. omb. och omdisp 1910

helt omb 1938 av Åkerman & Lund. 21 stämmor 2 man och pedal.

 

 

 

 

Åter hemsidan