Husby Sjuhundra kyrka

Nuvarande kyrkobyggnad uppfördes under slutet av 1100-talet i orappad gråsten. Kyrkan var invigd åt 

S:t Lars och byggdes sannolikt av Knut Eriksson, Erik den heliges son. Förmodligen har det tidigare funnits 

en träkyrka på samma plats. Ursprungligen hade kyrkan ett smalare kor som i öster avslutades av en 

halvrund absid. Vid 1200-talets mitt revs absidkoret och ersattes av nuvarande kor. Under 1400-talet 

byggdes takvalv i tegel med gotiska inslag. Vid medeltidens slut tillkom ett vapenhus på södra sidan. 

Tidigt under kyrkans historia uppfördes ett torn i väster. 1728 revs tornet och kyrkan förlängdes 9 meter 

åt väster. När klockstapeln blåste omkull 1806 bestämde man sig för att bygga ett klocktorn ovanpå 

vapenhuset vid kyrkans södra sida. 1812 färdigställdes tornet var övre del är byggd i trä. I koret finns 

kalkmålningar från 1300-talet. Källa: Wikepedia

Krucifix.jpg (44492 byte)

Interior.jpg (81893 byte)  Interior2.jpg (63998 byte)  interior3.jpg (85233 byte)

Altare.jpg (86125 byte)

 Margareta.jpg (46160 byte)

skulptur.jpg (46915 byte)

 

ORGELN

 

fasad3.jpg (93295 byte)  spelbord.jpg (91219 byte)

ORGELN

Byggd 1903 av Thorsell & Erisson, Göteborg. Ombyggd 

och utökad och delvis omintonerad av Bo Wedrup 1952.

DISPOSITION

Man I Man II Pedal
Borduna 16' Rörflöjt 8' Subbas 16'
Principal 8' Flöjt d´Amour 8' Koralbas 4' (båda tranm)
Borduna 8' Principal 4' (fasad)  
Oktava 4' Fugara 4'  
Oktava 2' Gemshorn 2'  
Mixtur 1 1/3 3 ch    

 

 

 

GALLERIVISNING AV BILDERNA

Åter hemsidan