Järvsö kyrka

Järvsö kyrka, sveriges största landsortskyrka tillsammans med Stora Tuna kyrka

Ritningarna till den nya kyrkan utfördes av arkitekten C G Blom-Carlsson. Det tog sex år att uppföra denna nya helgedom, som på grund av 

sin storlek måste byggas i norr-söderläge. När kyrkan sommaren 1838 stod färdig hade den blivit en av landets största kyrkor med 2.400 

sittplatser!

Den 21 juli 1838 invigdes kyrkan av ärkebiskopen Johan Olof Wallin. I samband med invigningen hade ärkebiskopen skrivit "En bön när det 

ringer till Heligsmål" som han överlämnade till församlingen. Bönen ingår numera i den Svenska psalmboken som psalm 512 med beteck-

ningen "Järvsöpsalmen".

Vid invigningen 1838 var kyrkan en stor salkyrka. Efterhand upptäckte man sprickor i väggarna och 1892 förstärktes kyrkan med tolv kolonner.

Det innebar att kyrkan förändrades och blev en treskeppig basilika. Från att tidigare ha haft 2.400 sittplatser fick den nu 1.700.

Den senaste stora och välbehövliga renoveringen genomfördes 1958 då bland annat den vackra predikstolen från 1700-talskyrkan placerades 

in i den nya kyrkan.

Altarabsidens tidigare utseende förändrades. I de sju nischerna under valvbågen skulpterade konstnären Yngve Andersson med hjälp av skulp-

tören Giovanni Inganni bilder i marmorstuck av Kristus och apostlarna. Dopfunten av italiensk vit marmor har ritats av Maj Starck och den invigdes 

1970.

Orgeln invigdes 1993. Den är byggd av Grönlunds orgelbyggeri i 1700-talsstil. I koret finns också en 13-stämmig Grönlundsorgel. Tornet har tre 

kyrkklockor. Källa: Järvsö församlings hemsida

 

predikstol.jpg (179939 byte)

Kyrkan.jpg (306100 byte)Interior2.jpg (214890 byte)Kyrkan2.jpg (176359 byte)

Dopfunt.jpg (186079 byte)

Interior.jpg (169512 byte)

 

ORGELN

orgel3.jpg (185748 byte)

Kororgel.jpg (175209 byte)

laktare.jpg (171823 byte)

 

LÄKTARORGEL

Byggd 1993 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

DISPOSITION

Manual Hw Öververk Öw Pedal
Qvintadena B/D 16' Gedackt 8' Subbas 16'
Principal 8' Fugara 8' Principal 8'
Flagflöjt 8' Principal 4' Violoncell 8'
Spetsgedackt 8' Spetsflöjt 4' Octava 4'
Octava 4' Qvinta 2 2/3' Blockflöjt 2'
Rörflöjt 4' Octava 2' Basun 16'
Qvinta 2 2/3' Scharf 3 chor Trumpet 8'
Octava 2' Trumpet 8' Trumpet 4'
Bårflöjt 2' Fagott-Vox virg. 8' Cornettin 2'
Scarf 3 chor Tremulant  
Trumpet B/D 16' Calcant  
Trumpet 8'    

Koppel: överv./man, man/ped. Spärrventiler för samtliga verk.

Omfång: manual C-g3, pedal C f1.

Fasadpipor: till större del ljudande (Principal 8' manual och pedal,

Principal 4' överv.).

Väderlådor: två för manjualen, en för öververket och två för pedalen, i massiv furu.

Bälgverk: tre kilbälgar för manualverken och två separata för pedalen i särskilt bälghus

bakom orgelhuset.

 

Orglarna i Järvsö kyrka

1685 byggdes den första orgeln av Olof Malmbergius, Stockholm. 9 stämmor

1754 byggd av Green och Stråle. 14 stämmor

1837 orgelutbyggnad med bl.a.pedal.

1920 bygger Åkerman & Lund en ny orgel 25 stämmor.

1938 bygger Firma O Hammarberg, Göteborg, 37 stämmor

1974 kororgeln byggs av Grönlunds Orgelbyggeri AB, 13 stämmor

1993 läktarorgeln byggs av Grönlunds Orgelbyggeri AB, 30 stämmor

 

KORORGEL

Byggd 1974 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

HV BV Pedal
Rörflöj 8' Gedackt 8' Subbas 16'
Principal 4' Rörflöjt 4' Gedacktpommer 8'
Spetsflöjt 4' Principal 2' Skalmeja 4'
Waldflöjt 2' Cympel 2 chor  
Mixtur 2 chor Dulcian 8'  
  Tremulant  

Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad, byggde orgeln helt mekanisk.

Koppel: Bv/Hv, Hv/P, Bv/P. Fasad ljudande

Avsynare och kontrollant var domkyrkorganist Rudolf Löfgren, Uppsala.

 

 

 

Åter hemsidan