Orglarna i St. Johannes kyrka, Stockholm

 

Orgel.jpg (186943 byte) Orgel2.jpg (219405 byte) Orgel3.jpg (192118 byte)

Kororgel.jpg (190888 byte)

Läktarorgeln
Den fösta orgeln i S:t Johannes kyrka byggdes av Åkerman & Lund år 1890 när kyrkan var ny. Under 1900-talet har orgeln byggts om några gånger. 

1946 gjordes en väsentlig om- och tillbyggnad, då ryggpositivet tillkom. Då byggdes även orgelläktaren om och utökades till nuvarande storlek.
1976 invigdes den nya orgeln, byggd av Fredriksborgs orgelbyggeri (Troels Krohn) i Hilleröd, Danmark. Då tillkom det arkitektoniskt modernare rygg-

positivet. Fasaden och ett tiotal stämmor är bevarade från den ursprungliga orgeln.
Under 1994-95 renoverades orgeln av Jan Börjeson Orgelvård AB, Hägersten. Arbetet omfattade allt ifrån rengöring och ”elsanering” till omintonation 

av några stämmor (främst principaler) samt generalstämning. Ett nytt kombinationssystem, baserat på PLC-teknik, levererades 1997-1998 av samma firma.

DISPOSITION:  

 III – Svällverk:

II – Huvudverk

Pedalverk

IV-Récitverk

I-Ryggpositiv

Borduna 16´

Principal 16´

Principal 16´

Bourdon 8´

Principal 8´

Basetthorn 8´

Principal 8´

Subbas 16´

Flute 4´

Borduna 8´

Violin 8´

Gamba 8´

Quinta 10 2/3´

Hålflöjt 2´

Octava 4´

Voix Celeste 8´

Octava 8´

Octava 8´

Cornett II chor

Echoflöjt 4´

Flute harmonique 8´

Dubbelflöjt 8´

Borduna 8´

Vox humana 8´

Doublette 2´

Rörflöjt 8´

Quinta 6´

Octava 8´

Tremolo

Larigot 1 1/3´

Octava 4´

Octava 4´

Rauschquint II chor

 

Sifflöjt 1´

Flute harmonique 4´

Flute douce 4´

Hintersatz IV chor

 

Scharff-Cymbel

Nasard 3´

Ters 3 1/5´

Contra-Basun 32´

 

IV-V chor

Waldflöjt 2´

Quinta 3´

Basun 16´

 

Oboe 8´

Ters 1 3/5´

Octava 2´

Fagott 16´

 

Cromorne 8´

Carillon IV chor

Grand Cornett V chor

Trumpet 8´

 

Tremulant

Fagott 16´

Mixtur IV chor

Trumpet 4´

 

 

Corno 8´

Cymbale II-III chor

Singend Cornett 2´

 

 

Trumpet 8´

Trumpet 16´

 

 

 

Clairon 4´

Trumpet 8´

 

 

 

Tremulant

Clairon 4´

 

 

 

Koppel
49 II+I, 50 III+I, 51 II+III, 52 II+IV, 53 P+I, 54 P+II, 55 P+III, 56 P+IV

Tidigare Hintersatz i pedalen hade VI chor (även om det också då angavs IV chor). Från denna hade separerats nuvarande 

Rauschquint II chor och en mindre Hintersatz IV chor. Kombinationssystemet har 5.120 fria kombinationer och är baserat på 

PLC-teknik. Tutti och recitverk har svällartrampor. Alla remolon är justerbara ifråga om frekvens och intensitet.

 

Kororgeln
S:t Johannes kyrkas kororgel byggdes 1968 av Bruno Christensen, Tinglev Danmark. Orgeln har 19 stämmor, varav en transmission 

(pedalens Gedackt 8’ och Subbas 16’ har tolv gemensamma toner).
Bröstverket har svällarluckor.
Disposition:

Huvudverk Manual I Bröstverk Manual II
Rörflöjt 8' Principal 4' Rörflöjt 4' Gedackt 8'
Blockflöjt 4' Waldflöjt 2' Nasat 1 1/3' Principal 2'
Blockflöjt 4' Dulcian 16' Cymbel 2 chor Sesquialtera 2 chor
Mixtur 4 chor II/I Krumhorn 8' Tremolo
Oktava 4' *  Trumpet 8' *  Gedackt 8' * Subbas 16' *
Fagott 16' *  I/Ped    
II/Ped    Nachthorn 2' *   

I*=Pedalstämma

KYRKAN

Här byggdes ett begravningskapell 1651, då platsen utgjorde begravningsplats inom Jacob-Johannes församling. Redan under 

andra halvan av 1600-talet diskuterades en stenkyrka, men det var inte förrän på 1770-talet som man fick Gustav III:s tillstånd 

att bygga en. Uppdraget att rita kyrkan gick till Jean Eric Rehn och den 14 september 1783 sattes spaden i marken för att bygga 

en ny kyrka i klassicistisk stil. Redan i februari 1784 kom dock ett brev från kungen, som var på resa i Italien. Allt arbete skulle 

stoppas, då kungen under sin resa kommit i kontakt med nyantika strömningar och ansåg att Rehns kyrka var för gammalmodig. 

Kungen gav istället den franske arkitekten Léon Dufourny i uppdrag att rita en ny kyrka. Hans förslag blev i en extrem nyantik stil

utan fönster. Förslaget kändes troligen alltför främmande för Johannes kyrkogård, för bygget blev inte av. Istället reparerades trä-

kyrkan och byggdes ut. Den nuvarande kyrkan [redigera] Mot slutet av 1800-talet aktualiserades planerna på nytt och man utlyste 

en tävling för att få förslag på en ny kyrka. Carl Möller ritade ett förslag i nygotisk stil och den 14 september 1883 - på dagen 100 

år efter grundläggningen av det första försöket - beslutades förslaget. På Pingstdagen 1890 invigdes den nya kyrkan. Invigningen 

förrättades av ärkebiskop Anton Niklas Sundberg i närvaro av bl.a. kung Oscar II. Kyrkosilhuetten [redigera] Utåt sett är kyrkan 

slående lik domkyrkor i andra svenska städer och köpingar. Spiran är inte helt olik Luleå domkyrka eller för den delen Uppsala 

domkyrka. Idag utgör Sankt Johannes inget ögonfångande inslag i stockholmssilhuetten, kyrkan har på något sätt lyckats bli dold 

av omgivande bebyggelse. Men om man tittar på äldre stockholmsfotografier, tagna från exempelvis Katarinahissen syns Johannes 

spira tydligt. Kyrkan är dock fortfarande ett imposant blickfång i fonden om man går väster ut på Storgatan.

Altare.jpg (201014 byte)

Laktare.jpg (203340 byte)

Predikstol.jpg (203514 byte)

Åter hemsidan