Kåge kyrka

 

ORGELN 

ORGEL

Byggd 1970 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

DISPOSITION

HV I

RP II

PEDAL

Prinsipal 8'

Gedackt 8'

Subbas 16'

Rörflöjt 8'

Principal 4'

Oktava 8'

Oktava 4'

Rörflöjt 4'

Gedackt 8'

Spetsflöjt 4'

Waldflöjt 2'

Koppelflöjt 4'

Oktava 2'

 Kvinta 1 1/3'

Mixtur III

Mixtur III-IV

Scharf III

Fagott 16'

Trumpet 8'

Krumhorn 8'

 

 

Tremulant

 

Föregående orgel byggd 1927 av Elis Alm, Norjjö, 8 stämmor 2 man och pedal

 

 

Åter hemsidan