Kalmar Domkyrka.

Kyrkan som vid invigningen fick namnet Karls kyrka, påbörjades år 1660 av Karl X Gustaf, invigdes år 1682

under Karl XI och fullbordades år 1703 under Karl XII. Detta är däremot inte Kalmars äldsta kyrka. I den

gamla staden invid slottet låg fram till 1670-talet en gotisk femskeppig kyrka, Storkyrkan. Domkyrkans

nuvarande exteriör är stramt klassicistiskt utformad med fyra uppdragna skärmfasader och fyra torn. Kyrkans

arkitekt, Nikodemus Tessin d.ä., inspirerades av renässansens kyrkor i Rom och detta schema med tvåvåniga fasad-

er i norr och söder är hämtat därifrån. Vid utformningen har Tessin bl a tagit hänsyn till kyrkotomtens lång-

sträckta form, varför han skapade en bred fasad som famnar torget och leder besökaren till portalen i dess mitt.

Domkyrkan har tre kyrkklockor, samtliga från 1600-talet och hämtade från den medeltida Storkyrkan. Kalmar Dom-

kyrka är en av de få oförändrade byggnaderna från vår stormaktstid. Interiören blev utformad enligt den evangel-

isk-lutherska läran med altaret som blickfång. Kyrkorummets inredning och inventarier återspeglar den svenska

stormaktstiden med, gravar, epitafier och ett praktfullt barockaltare. Detta altare ritades år 1704 av

Nikodemus Tessin d.y. och visar den treenige Guden: Fader, Son och helig Ande. Det äldsta fasta inventariet

i domkyrkan är predikstolen, som skulpterades av bildhuggaren Baltzar Hoppenstedt vid mitten av 1600-talet.

Den är överförd från den tidigare Storkyrkan. Korets golv utgörs av gravhällar från 1600- och 1700-talet och

många av dem har ett stort konstnärligt värde. En dörr vid sidan av koret leder till Kristofferkoret, vilket

är uppkallat efter Kalmar stads skyddshelgon, den helige Kristoffer. Kapellet används för enskild andakt och

mindre gudstjänster.

Källa:http://www.kalmar.se

 
 

Klicka i tavlan för större bild.

Kalmar_domkyrka.jpg (87219 byte)
Tavlor_Kalmar.jpg (148766 byte)
Predikstol_Kalmar.jpg (179950 byte)

 

ORGLARNA

 
Orgel_Kalmar2.jpg (146431 byte)
 

Ny bild på orgelfasaden

För högre upplösning, tryck i bilden

 
 
 

Läktarorgeln 

Vid okänd tidpunkt övertar domkyrkan en 9-stämmig orgel byggd 1630 från gamla stadskyrkan. 

1759: Lars Wahlberg & Anders Wollander, Vimmerby, bygger en enmanualig piporgel på domkyrkans läktare med Carl Fredrik Adelcrantz som fasadarkitekt. 

Fasaden görs ljudande och placeras på Adelcrantz insisterande i liv med läktarbarriären. Därav följer att spelbordet måste förläggas till orgelhusets ena sida. 

1838: Orgelbyggare Pehr Zacharias Strand, Stockholm, gör en grundlig ombyggnad. Adelcrantz fasad bibehålls men får nya stumma pipor. Orgelhuset flyttas 

tillbaka från läktarbarriären och spelbordet flyttas till framsidan. Orgeln får nu 22 (25?) stämmor fördelade på två manualer och pedal.

1882: Strandorgeln säljs till Vissefjärda församling och Åkerman & Lund, Stockholm, bygger en ny läktarorgel med 36 stämmor på tre manualer och pedal.

1929: Orgeln utökas till 41 stämmor genom komplettering av III:e manualen.

1957: Mårtenssons orgelfabrik bygger ut orgeln till 4 manualer med 66 stämmor.

Slejflådor med elektrisk traktur och registratur.
DISPOSITION

Huvudverk II 

Ryggpositiv I 

Öververk III 

Svällverk IV

Pedalverk

Principal 16' 

Gedackt 8'

Principal 8'

Gedackt 16' 

Principal 16' 

Principal 8' 

Gedackt 8' Rörflöjt 8'  Hornprincipal 8' Subbas 16' 
Dubbelflöjt 8'  Kvintadena 8'  Fugara 8' Salicional 8'  Gedackt 16' 
Viola da gamba 8'  Principal 4'  Oktava 4'  Tectus (Ged) 8'  Gedackt 16' 
Oktava 4'  Koppelflöjt 4'  Hålflöjt 4'  Céleste 8'  Kvinta 10 2/3' 
Rörflöjt 4' Svegel 2'  Gedacktpommer 4' Fugara 4'  Oktava 8' 
Gemshorn 4'  Kvinta 1 1/3' Nasard 2 2/3' Nachthorn 4'  Borduna 8' 
Kvinta 2 2/3'  Sifflöjt 1' Nasard 2 2/3' Blockflöjt 2'  Oktava 4' 
Oktava 2' Scharfcymbel IV chor Oktava 2' Ters 1 3/5' Flöjt 4' 
Täckflöjt 2' (4'?)  Rankett 16'  Waldflöjt 2'  Larigot 1 1/3' Nachthorn 2' 
Sesquialtera II chor, 2 2/3' + 1 3/5'  Krumhorn 8'  Tertian II chor, 1 3/5' + 1 1/3' Oktava 1'  Pedalmixtur IV chor 
Mixtur VI-VIII chor Tremulant Scharf III chor  Mixtur IV chor Kontrabasun 32' 
Trumpet 8'    Cor anglais 16'  Dulcian 16' Basun 16' 
Trumpet 4'   Corno 8' Trumpet 8' Trumpet 8' 
      Oboe 8'  Trumpet 4' 

 

 

 

Tremulant

Skalmeja 4'

Crescendosvällare

Registersvällare 

Kororgeln byggd av Ålems Orgelverkstad AB 1998
Byggd av Sune Fondell, Ålems orgelverkstad, 1998. 
Oliksvävig temperering enligt Pehr Schiörlin. 
Asterisk (*) i dispositionen = växelregister.
DISPOSITION

Huvudverk 

Bröstverk 

Pedalverk

*Principal 8' (fasad) 

Gedackt 8'

Subbas 16' 

Viola da gamba 8' 

Principal 4' 

*Principal 8' 

Spetsflöjt 8'  Rörflöjt 4'  *Trumpet 8' 
Octava 4'  Kortflöjt 2'   
Traversflöjt 4'  Scharf II chor   
Quinta 3' (eg. 2 2/3') Scharf II chor   
Superoctava 2'  Vox virginea 8', D    
Mixtur IV chor Tremulant    

*Trumpet 8'

 

 

Koppel:Bröstverk/huvudverk

Huvudverk/pedalverk 

Bröstverk/pedalverk 

Cymbelstjärna (fyra klockor) 
 

Kyrkan

Åter hemsidan