Carl Gustafs kyrka, Karlshamn

Tryck i bilden för större upplösning

ORGELN

ORGEL

DISPOSITION

Byggd 1973 av Bruno Christensen & Söner, Tinglev, Danmark

HV II

ÖV I

SV II

Pedal

Gedaktpommer 16'

Rörgedakt 8'

Bordun 16'

Principal 16'

Principal 8'

Quintatön 8'

Basetthorn 8'

Subbas 16'

Förflöjte 8'

Principal 4'

Traversflöjte 8'

Quint 10 2/3'

Gamba8'

Rörflöjte 4'

Gedakt 8'

Oktav 8'

Oktav 4'

Gemshorn 2'

Salicional 8'

Gedakt 8'

Hulflöjte 4'

Nasat 1 1/3'

Voce celeste 8'

Korlbas 4'

Quint 2 2/3'

Sesquialtera 2 kor

Italiensk principal 4'

Nathorn 2'

Oktav 2'

Scharf 4-5 kor

Flöjte oktaviant 4'

Rauschquint 6 kor

Cornet 3 kor

Ducian 16'

Nasat 2 2/3'

Kontrafagot 32'

Mixtur 5-8 kor

Krumhorn 8'

Oktav 2'

Basun 16'

Trumpet 8'

 

Terz 1 3/5'

Fagot 16'

 

 

Mixtur 5 kor

Trompet 8'

 

 

Fagot 16'

Zink 4'

 

 

Trompet harmonik 8'

 

Fasad från 1881-års orgel byggd av Åkerman & Lund, 25 stämmor.

1940 byggde A Mårtensson en ny orgel på 34 st.

Tidigast kända orgel byggd 1702 av Johan Niclas Cahman, Stockholm, 24 st

Åter hemsidan