Karlstad Domkyrka kyrka 

Klicka i bilderna för större upplösning

 

ORGELN

ORGEL

Byyggd 1972 av A Magnussons Orgelbyggeri AB, Mölnlycke

DISPOSITION

HV II

RP I

SV III

ÖV IV

EKOVERK V

Pedal

Pommer 16'

Principal 8'

Gedackt 16'

Gedackt 8'

Cornett V

Principal 16'

Principal 16'

Gedackt 8'

Principal 8'

Fugara 8'

Trumpet 8'

Subbas 16'

Rörflöjt 8'

Kvintadena 8'

Borduna 8'

Principal 4'

Vox Humana 8'

Kvinta 10 2/3

Kvinta 5 1/3'

Prestant 4'

Gamba 8'

Rörflöjt 4'

Tremulant

Oktava 8'

Oktava 4'

Koppelflöjt 4'

Schwebung 8'

Oktava 4'

 

Gedackt 8'

Blockflöjt 4'

Kvinta 2 2/3'

Oktava 4'

Täckflöjt 2'

 

Oktava 4'

Ters 3 1/5'

Doublette 2'

Flöjt oktaviant 4'

Sifflöjt 1 1/3'

 

Täckflöjt 4' 

Nasard 2 2/3'

Ters 1 3/5'

Nasard 2 2/3'

Oktava 1'

 

Nachthorn 2'

Oktava 2'

Scharf IV

Oktava 2'

Rauschpipa II

 

Mixtur V

Quarte de Nasard 2'

Krumhorn 8'

Blockflöjt 2'

Cymbel III

 

Basun 16'

Ters 1 3/5'

Tremulant

Mixtur V

Rankett 16'

 

Trumpet 8'

Mixtur VI

 

Fagott 16'

Musette 8'

 

Trumpet 4'

Trumpet 16'

 

Oboe 8'

Tremulant

 

 

Trumpet 8'

 

Clarion 4'

 

 

 

 

 

Tremulant

 

 

 

Orgeln renoverades och ombyggdes senast 2010-2011 av Grönlunds Orgelbyggeri AB i Gammelstad. Västsveriges största orgel.

 med 66 stämmor och 4 616 pipor.

Ryggpositivets fasad är från 1972.

Huvudfasaden är från 1878-års orgel byggd av Åkerman & Lund, Stockholm,29 stämmor.

Ny orgel byggdes 1940 av Marcussen & Son, 58 stämmor.

Tidigast kända orgel byggd 1640.

Ny orgel 1674 av prosten Jonas Rudberus, Lyrestad, 24 stämmor.

Orgeln förstörd vid en brand 1719. Efter branden användes i den nya Komkyrkan först en regal.

Ettpositiv med 4 stämmor inköptes 1743, och såldes 1752 till Silleruds kyrka.

Ny orgel byggdes 1753 av Jonas gren och Peter Stråhle, Stockholm, 30 stämmor.

Orgeln skadades ved branden 1865. Delar av Gren och Stråhle-orgeln uppsattes senare i Segerstads kyrka.

 

Kororgeln byggd 1968 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad. 14 stämmor

Åter hemsidan