Köpings kyrka 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1975 av Bruno Christenssen & Sønner, Tinglev Danmark.

DISPOSITION

HV II

RP I 

SV III

Pedal

Principal 16'

Gedakt 8'

Gedackt 16'

Principal 16'

Principal 8'

Kvintadena 8'

Basetthorn 8'

Subbas 16'

Spetsflöjt 8'

Principal 4'

Rörflöjt 8'

Quinta 10 2/3'

Oktava 4'

Rörflöjt 4'

Spetsgamba 8'

Oktava 8'

Traversflöjt 4'

Spetsflöjt 2'

Voix céleste 8'

Gedakt 8'

Quinta 2 2/3'

Sesquialtera II

Oktava 4'

Oktava 4'

Oktava 2'

Scharf IV

Flöjt 4'

Blockflöjt 2'

Cornett III

Krumhorn 8'

Nasard 2 2/3'

Rauschkvint VI

Mixtur V

Tremulant

Gemshorn 2'

Basun 16'

Trumpet 16'

 

Ters 1 3/5'

Trumpet 8'

Trumpet 8'

 

Mixtur V-VI

Zink 4'

 

 

Fagott 16'

 

 

 

Trompette harmonique 8'

 

 

 

Oboe 8'

 

 

 

Tremulant

 

Fasad från föregående orgel byggd 1895 av E A Setterquist & Son, Örebro.

Omändrad 1949 av Marcussen & Søn, Aabenraa, Danmark, 26 stämmor.

1725 byggde Johan Niklas Cahman, Stockholm en ny orgel, 10 stämmor.

Orgel påbyggs med två pedaltorn 1780 av Jonas Ekengren, Stockholm.

Den ersatte en orgel byggd 1633 av George Hermann, Södertälje, 18 stämmor, 2 man och pedal.

Även tidigare fanns här orgel.

Åter hemsidan