Kristenhamns kyrka 

Klicka i bilden för högre upplösning

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1921 av E A Setterquist & Son, Örebro

1981 renoverad av bröderna Moberg, Sandviken

DISPOSITION

MAN I

MAN II

MAN III sv

Pedal

Principal 16'

Borduna 16'

Gecackt 16'

Principal 16'

Borduna 16'

Principal 8'

Basetthorn 8'

Subbas 16'

Principal 8'

Flûte harmonique 8'

Rörflöjt 8'

Violin 16'

Dubbelflöjt 8'

Borduna 8'

Salicional 8'

Ekobas 16'

Dolce 8'

Fugara 8'

Violin 8'

Kvinta 10 2/3'

Gamba 8'

Gemshorn 4'

Eolin 8'

Borduna 8'

Oktava 4'

Flöjt 4'

Voix céleste 8'

Violoncell 8'

Oktava 2'

Kvinta 2 2/3'

Flûte octaviante 4'

Oktava 4'

Cornett 4 ch

Flageolett 2'

Salicet 4'

Basun 16'

Trumpet 16'

Corno 8'

Waldflöjt 2'

Trumpet 8'

Trumpet 8'

Klarinett 8'

Eufon 8'

 

Fasad från föregående orgel byggd 1858 av Carl Johan och Sven Fogelberg, 34 stämmor.

I den nuvaarande kyrkan byggdes 1660 en 9-stämmig orgel som utökades 1708 av 

Johan Niklas Cahman, Stockholm.till 14 stämmor. Orgeln flyttades 1859 till Lungsunds kyrka.

 

Åter hemsidan