Ljuders kyrka

Välkommen till Ljuders kyrka. Även kallad för utvandrarnas kyrka. I Ljuder har firats kristen gudstjänst 

sedan medeltiden. Åratalet 1270 nämns på minneskorset över den gamla kyrkan. I början av 1800-talet 

samlades församlingsborna fortfarande i den gamla träkyrkan från "uråldrig tid", men den blev för trång och

 var dessutom i dåligt skick. Därför budades till sockenstämma. Denna ägde rum den 10 juli 1839 med 

biskop Esaias Tegnér som ordförande. Biskopen var väl insatt i kyrkobyggnation, vilket stämmoprotokollet 

vittnar om. Man beslöt att bygga en ny kyrka. Man hade ont om pengar - Ljuder var en fattig bygd - 

och penningbrist hotade gång på gång att stoppa arbetet. Men med seghet och enighet lyckades man 

genomföra kyrkobygget. Tredje söndagen i advent 1845 kunde man för första gången fira gudstjänst i 

Ljuders nya stenkyrka. Den slutgiltiga invigningen ägde rum året därpå, den 23 augusti 1846.

Källa: Församlingens hemsida.

2.jpg (98049 byte)

3.jpg (104457 byte)

6.jpg (85821 byte)4.jpg (70222 byte)9.jpg (59196 byte)

11.jpg (60579 byte)

7.jpg (149510 byte)

12.jpg (65678 byte)

 

ORGEL

ORGEL

Byggd 1952 av Olof Hammarberg, Göteborg

DISPOSITION

HV I SV II Pedal
Borduna 16' Principal 8' Subbas 16'
Principal 8' Gedakt 8' Oktava 8'
Gedakt 8' Fleut d´amour 8' Gedakt 8'
Oktava 4' Fugara 8' Fleut 4'
Quinta 2 2/3' Fleut 4' Nachthorn 2'
Oktava 2' Gemshorn 2' Basun 16'
Mixtur 5 ch Nasat 1 1/3' Trumpet 4
Scharf 2 ch Oktava 1'  
Trumpet 8' Sesquialtera 2 ch  
  Cymbel 3 ch  
  Krumhorn 8'  
  Tremulant  

Fasad från föregående orgel byggd 1856 av Carl August Johansson, Hovmantorp. 17 st.

 

 

Åter hemsidan