Luleå Domkyrka 

Klicka i bilderna för högra upplösning

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1987 av Grönlunds Orgebyggeri AB, Gammelstad

DISPOSITION

Manual I Gedackt 16’
Principal 16
Dubbelflöjt 8’
Gamba 8’
Principal 8’
Oktava 4’
Blockflöjt 4’
Kvint 2 2/3’
Oktava 2’
Mixtur 2 ch
Mixtur 5-6ch
Gr. Cornett 5ch
Trumpet 16’
Trumpet 8’
Trumpet 4’
Öververk Principal 8’
Spetsgamba 8’
Gedackt 8’
Koppelflöjt 4’
Oktava 4’
Oktava 2’
Nasat 1 1/3’
Sifflöjt 1’
Sesquialtera 2 ch
Scharf 4 ch
Dulcian 16’
Cromorne 8’
Tremulant
Cymbelstjärna
Svällverk Borduna 16’
Fugara 8’
Fl Harmonique 8’
It. principal 8’
Voix céleste 8’
Kvint 5 1/3’
Flûte traversiére 4’
Oktava 4’
Ters 3 1/5’
Spetskvint 2 2/3’

Oktava 2’
Ters 1 3/5’
Mixtur 4 ch
Terscymbel 3 ch
Bombarde 16’
Trompette harm. 8’
Oboe 8’
Vox Humana 8’
Trumpet 4’
Eufon 8’
Tremulant
Pedal Untersatz 32’
Principal 16’
Violon 16’
Subbas 16’
Oktavbas 8’
Borduna 8’
Oktava 4’
Nachthorn 2’
Mixtur 4 ch
Kontrafagott 32’
Basun 16’
Trumpet 8’
Trumpet 4’
Koppel HV/ÖV
HV/SV
ÖV/SV
P/HV
P/SV
P/ÖV

Högtrycks Chamade 16’, 8’, 4’ tillbyggd 2011

 

 

 

 

Åter hemsidan