Lunda kyrka

Kyrkan.jpg (211285 byte)

Interior.jpg (179568 byte)  Interio2.jpg (200555 byte)  Interior4.jpg (99759 byte)

Altare.jpg (232404 byte)  Dopfunt.jpg (250646 byte)

Tavla.jpg (316957 byte)

Dopfunten från 1200-talet är kyrkans äldsta föremål, och anses härröra från en gotländsk verkstad.

Klicka i bilderna för större bild.

I kyrkan finns en upphängd fana för Hundra härads kompani efter 1686 års modell, troligen förfärdigad efter slaget

vid Poltava, men i varje fall säkert före 1730. Duken av rött siden är på ömse sidor målad med det uppländska riks-

äpplet, omgivet av en lagerkrans. Fanan förvarades tidigare i "trossboden" på kaptensbostället Norrby och var med 

på mötena. När boden revs, flyttades fanan till kyrkan. Källa:Folder i kyrkan av I Wilcke-Lindqvist

 

ORGELN

Fasad.jpg (188623 byte)

ORGEL

Byggd 1969 av Åkerman & Lund

Från 1897 års orgel har bevarats några stämmor i 1969 år orgelverk.

DISPOSITION

HW SW PEDAL
Rörflöjt 8' (g) Fugara 8' (f) Subbas 16' (g)
Principal 4' Gedackt 8' Pommer 4'
Waldflöjt 2' Principal 4'  
Sesquialtera 2 ch Koppelflöjt 4'  
Mixtur 3 ch Cymbel 2 ch  
  Dulcian 8'  
  Tremulant  

Äldre stämmor utmärkta med (g)

Sedvanliga koppel.

Mekanisk

Orgelfasaden från 1897, stum

Tidigare orgel byggd 1897 av Åkerman & Lund 6 stämmor  1 manual och pedal

 

Lunda kyrka ligger i Lunda socken, som var en viktig ort i det gamla Attundaland. Där samlades man till ting och handel fram 

till början av 1400-talet. Den konkurrensen var inte uppskattad av borgarna i Sigtuna som flera gånger försökte få handeln 

flyttad, antingen till Sigtuna eller till Stockholm. (se förbudstavlan från kyrkan nedan)

Tingsplatsen låg ca 2 km från den plats där Lunda kyrka ligger. Det är troligt att det funnits en äldre kyrka i anslutning till tings-

platsen då Lunda kyrka inte är äldre än 1400-tal. Den äldsta delen av kyrkan är sakristian, vilket är mycket ovanligt. Det har 

tydligen stått en träkyrka med sakristia av sten här. Antagligen har man tyckt att kyrksilvret och textilierna behövt en säkrare 

förvaring än träkyrkan kunde ge och därför byggt sakristian i sten.

Åter hemsidan