Lunds Domkyrka

Tryck i Bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1934 av Marcussen & Son, Aabenraa, Danmark

DISPOSITION

Man I Man II Man III Man IV Pedal
Principal 16' Principal 16' Quintadena 16' Spetsgedackt 16' Principal 32'
Borduna 16' Fugara 16' Principal 8' Principal 8' Principal 16'
Principal 8' Principal 8' Flauto cuspido 8' Nachthorn 8' Subbas 16'
Octava 8' Spetsflöjt 8' Gedackt 8' Flöjt 8' Gedacktbas 16'
Gemshorn 8' Gedackt 8' Salicional 8' Quintadena 8' Violon 16'
Rörflöjt 8' Vox vinolata 8' Viola di Gamba 8' Viola 8' Salicetbas 16'
Gedacktpommer 8' Octava 4' Octava 4' Celeste 8' Quinta 10 2/3'
Gamba 8' Flûte octaviante 4' Gemshorn 4' Octava 4' Octava 8'
Quinta 5 1/3' Quintadena 4' Gambetta 4' Rörflöjt 4' Dubbelflöjt 8'
Octava 4' Spetsquint 2 2/3' Rörquint 2 2/3' Octava 2' Gedackt 8'
Spetsflöjt 4' Gemshorn2' Octava 2' Blockflöjt 2' Violoncello 8'
Gedacktflöjt 4' Quartian 2 2/3' + 2' Rörflöjt 2' Quinta 1 1/3' Quinta 5 1/3'
Quinta 2 2/3' Terzian 1 3/5' + 1 1/3' Terz 1 3d/5' Octava 1' Octava 4'
Octava 2' Scharf 4-6 ch Hålquint 1 1/3' Sesquialtera 2 ch Rörflöjt 4'
Cornett 4 ch Dulcian 16' septma 1 1/7' Scharf 4 ch Nachthorn 2'
Mixtur 5-8 ch Corno 8' Sifflöjt 1' Rankett 16' Flûte octaviante 1'
Quintcymbel 3 ch Clarino 4' Mixtur 5 ch Oboe 8' Conett 4 ch
Trumet 16'   Terzcymbel 3 ch Vox humana 8' Mixtur 6-10 ch
Trumpet 8'   Fagott 16' Regal 4' Contrabasun 32'
    Trumpet 8' Tremulant Basun 16'
    Krumhorn 8'   Regal 16'
    Skalmeja 4'   Trumpet 8'
    Tremulant   Trumpet 4'
        Cornett 2'

Renoverad 1990-91 av samma firma.

Fasad från föregående orgel byggd 1876 av samma firma, 61 stämmor.

1836 ny orgel av Pehr Zacharias Strand, Stockholm, 61 stämmor.

Tidigast kända orgel byggd 1626 av Johann Lorentz, 24 st5ämmor.

Det finns belägg att här fanns en orgel redan på 1200-talet.

Åter hemsidan