Lyse kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1912 av A Magnussons Orgelbyggeri AB, Göteborg

DISPOSITION

HV I SV II Pedal
Principal 8` Rörflöjt 8` Subbas 16`
Gedackt 8` Principal 4` Oktava 8`
Oktava 4` Flöjt oktaviant 4` Oktava 4`
Hålflöjt 4` Blockflöjt 2` Mixtur 3 kor
Kvinta 2 2/3` Sesquialtera 2 kor  
Oktava 2` Scharf 3 kor  
Mixtur 3-4 kor    
Trumpet 8`    

 

 

 

Åter hemsidan