S:ta Maria kyrka, Ystad

Klicka i bilderna för större upplösning

ORGELN

ORGEL

Byggd 1967 av Olof Hammarberg, Göteborg

DISPOSITION

HV I

SV II

BV III

Pedal

Gedaktpopper 16'

Rörflöjt 8'

Gedakt 8'

Untersats 16'

Principal 8'

Kvintadena 8'

Koppelflöjt 4'

Principalbas 8'

Gemshorn 8'

Principal 4'

Principal 2

Basflöjt 8'

Gedakt 8'

Blockflöjt 4'

Oktava 1'

Koralbas 4'

Oktava 4'

Waldflöjt 2'

Terscybel III

Aliquot II

Rörflöjt 4'

Nasat 1 1/3'

Krumhorn 8'

Mixtur IV

Oktava 2'

Scharf III

 

Basun 16'

Sesquialtera II

Dulcian 16'

 

Dulcian 8'

Mixtur V

Skalmeja 8

 

Trumpet 4'

Trumpet 8'

Tremulant

 

 

Fasaden troligen från 1709 av Johan Georg Amdor.

1878 byggden en ny orgel av Marcussen & Son, Danmark, 26 stämmor.

1901 byggdes en ny orgel av Johannes Magnusson, Göteborg, 33 stämmor

 

Åter hemsidan