Mariakyrkan, Åhus

Klicka i bilderna för högre upplösning.

ORGELN

ORGEL

Byggd 1970 av A Mårtenssons Orgelfabrik AB, Lund

DISPOSITION

HV I SV II Pedal
Gedacktpopper 16' Rörflöjt 8' Subbas 16'
Principal 8' Spetsgamba 8' Gedacktpopper 8'
Gedackt 8' Pricipal 4' Nachthorn 4'
Oktava 4' Koppelflöjt 4' Fagott 16'
Flöjt 4' Waldflöjt 2'  
Kvinta 2 2/3' Nasat 1 1/3'  
Oktava 2' Sesqialtera 2 ch  
Mixtur 4 ch Scharff 2 ch  
Trumpet 8' Oboe 8'  

Gammal fasad..

Föregående orgel byggd 1936 av Bo Wedrup, Uppsala, 20 st.

1909 byggd av Eskil Lundén, Göteborg.

På 1780-talet byggdes en orgel av Andreas Malmlöf, Malmö, 9 st.

innan den, en orgel troligen byggd 1685, 8 st.

Åter hemsidan