Moheda kyrka

Moheda kyrka är en av Växjö stifts äldsta och bäst bevarade medeltida kyrkor med friliggande 

klockstapel. Den är uppförd omkring sekelskiftet 1100-1200 i romansk byggnadsstil - bestående

 av långhus och rakslutet kor. Ursprungligen saknade kyrkan absid, torn, vapenhus och sakristia. 

 

7.jpg (61950 byte)

11.jpg (80658 byte)5.jpg (86463 byte)4.jpg (79849 byte)6.jpg (93562 byte)2.jpg (74672 byte)

8.jpg (82514 byte)

9.jpg (58648 byte)

10.jpg (81492 byte)

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1961 av Olof Hammarberg, Göteborg

DISPOSITION

HV I BV II Pedal
Gedakt 8' Rörflöjt 8' Subbas 16'
Principal 4' Gedakt 4' Borduna 16'
Rörflöjt 4' Principal 2' Koralbas 4'
Glagflöjt 2' Sesquialtera 2 ch Kvintadena 2'
Nasat 1 1/3' Scharf  2 ch Fagott 16'
Mixtur 3 ch    
Rörskalneja 8'    

Föregående orgelbyggd 1915 av E Wirell, Växjö, 10 st.

Tidigast kända orgeln i kyrkan byggd 1735 av Lars Solberg, Norra Sandsjö, 9 stämmor

 

 

Åter hemsidan