Nordingrå kyrka

Den första lilla kyrkan på tidigt 1100-tal mätte endast 7 m i fyrkant och hade ett ännu smalare kor. På 1400-talet erhöll kyrkan

dubbel bredd genom att norrväggen revs och flyttades så att kyrkan mätte 16 x 28 m. Taket och del av väggarna störtade under

1700-talet. Den nya kyrkan invigdes 1829 av biskop E A Almqvist. Kyrkans märkligaste inventarium är utan tvekan altarskåpet, 

tillverkat i Jan Bormans d y verkstad i Brüssel omkring 1510. På altaret står ett kors, ursprungligen ett processionskrucifix av 

ek och föggylld kopparplåt, från 1500-talets början. Korsarmarna slutar med fyrpassformade plattor med evangelistsymbolerna 

Matteus-ängel, Markus-lejon, Lukas-oxe och Johannes örn. Korsets baksida har varitprydd med en stor ädelsten. Nu bäres i 

stället en replik av korset vid processionerna, tillverkadav Nordingrå-sonon Sven Edström. Madonnan med det ljuvligt vackra 

ansiktet är också hon från gamla kyrkan och tidigt 1500-tal. Birgittaskulpturen- även den från tidigt 1500-tal - och Sven Bäckström 

utformade 1975 det nuvarande överstycket, nödvändigt för att dölja fläckar o dyl i skåpets botten. S:a Katarina av Vadstena får en 

mer bemärkt plats i Lillkyrkan. De åtta apostlarna har antagligen stått i predikstolens nischer. Predikstolen från gamla kyrkanblev 

vid auktionen på utrangerade föremål såld till köksskåp men återbördades åtminstone delvis 1965. Den nya dopfunten från 1976 

är gjord av Nordingrås egen mästersmed, fabrikör Erik Ahlenius i Häggvik.

Altarskåpet tillverkat av Jan Bormans d y i Brüssel omkring 1510. Bilden är indelad i tio delar. Tryck i varje bild för förstoring.

Predikstol.jpg (163209 byte)

Processionskrucifix.jpg (161901 byte)Interior.jpg (154397 byte)Gamla_kyrkan.jpg (161666 byte)Apostlar.jpg (151718 byte)

Kararina.jpg (156544 byte)

Kororgel.jpg (161237 byte)

Madonnan.jpg (141193 byte)

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1891 av Åkerman & Lund. Om- och tillbyggd 1954.

DISPOSITION

HV I SV II Pedal
Principal 8' Rörflöjt 8' Subbas 16'
Gedackt 8' Principal  4' Gedackt 8'
Oktava 4' Kvintadena 4' Choralbas 4'
Flöjt 4' Waldflöjt 2' Nachthorn 2'
Kvinta 2 2/3' Ters 1 3/5' Fagottbas 16'
Oktava 2' Nasat 1 1/3'  
Mixtur III-IV 1 1/3' Sifflöjt 1'  
Trumpet 8' Krumhorn 8'  
  Tremulant  

 Omdisponerad 1963 av Gustaf Hagstreöms Orgelfabrik i Härnösand.

Kororgeln byggd 1979 av Johannes Menzel. 12 stämmor 2 manualer

och pedal.

 

 

 

Åter hemsidan