Norra Sandsjö kyrka

Klicka i bilderna för större upplösning

KYRKAN

ORGEL

Byggd 1982 av Smedmans Orgelbyggeri AB, Lidköping

DISPOSITION

HV I

ÖV II

Pedal

Gedackt 16'

Open fleut 8'

Subbas 16'

Principal 8'

Quintadena 8'

Principal 8'

Gedackt 8'

Pricipal 4'

Gedackt 8'

Octava 4'

Rörfleut 4'

Quinta 6'

Waldfleut 4'

Spetsfleut 2'

Octava 4'

Quinta 3'

Scharf 3 chor

Basuna 16'

Octava 2'

Dulcian 8 B

Trumpet 8'

Ters 1 3/5'

Vox Humana 8' D

 

Mixtur 4 chor

Tremulant

 

Trumpet 8'

 

 

Fasad från 1775-års orgel byggd av Lars Strömblad, Ödeshög, 20 st.

Ersattes 1855 med en orgel byggd av Johannes Magnusson, Lemnhult, 15 st.

1910 ny orgel av Johannes Magnusson, Gtb, 14 stämmor.

Tidigast kända orgel byggd på 1600-talet, ombyggd 1734 av Lars Solberg, 

Norra Sandsjö, 10 st. Flyttad 1774 till Lannaskede kyrka.

 

Åter hemsidan