Olaus Petri kyrka, Örebro

Klicka i bilden för högre upplösning 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1912 av E A Setterquist & Son, Örebro.

1990 ombyggd av A Mårtenssons Orgelfabrik AB, Lund

Orgeln genomgick hösten 2012-våren 2014 en stor renovering med noggrant bevarande av

ursprungligt material, och de pipor från 1913 som stod lagrade i ertt tornrum gjordes i ordning

för att åter klinga i kyrkan.

Åkerman & Lund urförde renoveringen, och orgeln har nu 51 stämmor.

DISPOSITION

HV I

POS II

SV III

Pedal

Principal 16'

Salicet 16'

Gedackt 16'

Subbas 16'

Borduna 16'

Gedackt 8'

Basetthorn 8'

Violin 16'

Principal 8'

Dolce 8'

Rörflöjt 8'

Ekobas 16'

Flûte harmonique 8'

Principal 4'

Salicionaal 8'

Quinta 12

Borduna 8'

Nachthorn 4'

Voix céleste 8'

Borduna 8'

Oktava 4

Flagelott 2'

Prestant 4'

Violoncell 8'

Gemshorn 4'

Larigot 1 1/3'

Flûte octaviante 4'

Oktava 4'

Oktava 2'

Krumhorn 8'

Nasat 2 2/3'

Basun 16'

Kornett 3 chor

Oboe 4'

Waldflöjt 2'

 

Mixtur 3-5 chor

Tremulant

Ters 1 3/5'

 

Trumpet 16'

 

Harmonia Aetherea 3 ch

 

Trumpet  8'

 

Corno 8'

 

 

 

Tremulant

 

Orgeln har 1990 försetts med nytt elektriskt spelbor och ny väderlåda för manual III.

Orgeln har tidigare byggts om 1946 av O Hammarberg. den hade ursprungligen 32 stämmor.

Åter hemsidan