Orgelmusik från Etelhems kyrka

 

 

 

Bruno Wallenström spelar Festmarsch av Franz Johan Håkansson

 Festmarsch 

Frans Johan Håkansson

 

Foto och inspelning 2006 av A. Söderlund
 

http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Etelhems_kyrka.htm

Åter hemsidan