Orgelmusik från Etelhems kyrka

 

 

 

Bruno Wallenström, orgel

 

Bruno Wallenström spelar Festmarsch av Franz Johan Håkansson

 Festmarsch 

Frans Johan Håkansson

 

Bruno Wallenström spelar Festmarsch av Franz Johan Håkansson

Gotländsk brudmarsch

 

Bruno Wallenström spelar Festmarsch av Franz Johan Håkansson

Poco lento C-dur

Cecar Franck

 

 

 
 Bildspel från Etelhems kyrka
med musik av Gustaf Hägg. 
Bruno Wallenström, orgel
 

ORGEL

Orgeln i Etelhems kyrka på södra Gotland, som byggdes 1883 av Åkerman & Lund, tillhör den 
typ av mindre instrument som inte är ovanlig på den gotländska landsbygden. I bästa fall har de fått 
stå kvar orörda till våra dagar som vittnesbörd om en svunnen tids klangliga tänkande. I Etelhem 

monterades orgeln ned i samband med att läktaren revs 1956. 1957 restaurerades kyrkan och 
1958 monterades orgeln på nytt ihop och försågs med en tidstypisk fasad av orgelrörelsemodell. 
Orgelns klangliga gestalt förblev i stort densamma, så när som på att en stämma, Salicional 8’ för-

vandlades till en Svegel 2’.  Trots sin begränsning både storleksmässigt och i klangligt avseende, 

fyller Åkerman & Lund-orgeln i Etelhems kyrka väl sin uppgift både som liturgiskt och solistiskt 

instrument, låt vara att den gamla mekaniken då och då gör sig hörbart påmind. Orgeln är ett fint 

exempel på hur ett litet, välbyggt instrument, understött av en utsökt akustik, kan klinga förvånan-

svärt stort. 

 

DISPOSITION

Borduna 16' B/D

Principal 8'

Rörflöjt 8'

Oktava 4'

Ekoflöjt 4'

Svegel 2' (1957)

Bihangspedal

Mekansisk

Oktavkoppel

(B/D innebär två registerandrag, bas resp. diskant.)

 
 
Foto och inspelning 2006 av A. Söderlund

Åter hemsidan