Örkeneds kyrka

ORGELN

ORGEL

Byggd 1985 av Olof Hammarberg, Göteborg

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Borduna 16'

Flöjt principal 8'

Subbas 16'

Principal 8'

Gedakt 8'

Oktavbas 8

Rörflöjt 8'

Fugara 8'

Gedaktbas 8'

Oktava 4'

Principal 4'

Flöjtbas 4'

Flûte octaviante 4'

Täckflöjt 4'

Alikvot IV

Oktava 2'

Nasard 2 2/3'

Basuna 16'

Kornett III

Flautino 2'

Rörskalmeja 4'

Mixtur IV

Ters 1 3/5'

 

Trumpet 8'

Rauschkvint II

 

 

Oboe 8'

 

fASAD FRÅN KYRKANS FÖRSTA ORGEL BYGGD 1877 AV 

kNUD oLSEN, kÖENHAMN, 16 STÄMMOR.

1941 BYGGDES EN NY ORGEL AV a mÅRTENSSONS 

oRGELBYGGERI ab, lUND 22 STÄMMOR

Åter hemsidan