Ösmo kyrka

 Ösmo kyrka med de äldsta delarna från 1100-talet och huvuddelen från 

1300-talet. Tak- och väggmålningar från 1400-talet av Albertus Pictor.

 

 

 

Kyrka.jpg (297178 byte)Dopfunt.jpg (91398 byte)Interior.jpg (212238 byte)

Laktare.jpg (188347 byte)

Predikstol.jpg (102741 byte)

Altare.jpg (86730 byte)

 

Albertus Pictor-målningar

Bild.jpg (129197 byte)  Bild2.jpg (128364 byte)

Bild3.jpg (128922 byte)  Bild4.jpg (149618 byte)

På församlingens hemsida kan man se hela

den fantastiska bildserien från kyrkan.

Se: http://www.formonline.se/kyrkor/osmo/

 

ORGELN

ORGELN

Byggd 1873 av E. A. Setterquist, Örebro

Traktur och registratur är mekanisk. Spelbordet är fristående. 

Fasaden, av triumfbågstyp, är målad i grått med förgyllda ornament. 

Samtliga fasadpipor är blinda. Enligt en inskrift på orgelfasaden är orgeln 

en gåva år 1873 av kyrkans dåvarande patronus friherre C G Adlercreutz 

till minne av hustrun Margaret Seton

Manual I Manual II Pedal
Borduna 16' Rörfleut 8' B/D Subbas 16'
Principal 8' B/D Salicional 8 * Bourdon 8'
Flûte harmonique 8' Flûte oktaviante 4' Basun 16'
Gamba 8''          

Oktava 4

         

Oktava 2'

         

Trumpet 8' B/D

         

* bas gemensam med Rörfleut 8'

Koppel: I/P, P4/P, II/I, II16/I, I4/I

Första orgeln togs i bruk 1531

1728 installerades en ny orgel. 

1777 ersattes den av en orgel byggd av Olof Schwan i Stockholm

 

 

Åter hemsidan