Österåkers kyrka, Strängnäs stift

Ursprungliga kyrkan uppfördes förmodligen under 1100-talets senare del och bestod av ett 

långhus, ett smalare kor och ett kyrktorn i väster. Av denna kyrkobyggad kvarstår endast en 

del av långhusets norra vägg. En sakristia i norr tillkom troligen på 1300-talet. Samtidigt revs

 koret och ett rektangulärt kyrkorum skapades. 1663 utvidgades kyrkan mot söder till sin 

dubbla bredd. Året därpå tillkom ett vapenhus i trä vid tornets södra sida. 1682 byggdes

 kyrkans högkor, ett gravvalv i öster, ovanpå vilket ett gravkor uppfördes 1699. 1785-1786

 förlängdes kyrkorummet mot väster genom först vapenhusets och sedan tornets rivning, och 

västgaveln tillkom. Källa: Widipedia

2.jpg (88255 byte)

10.jpg (92471 byte)6.jpg (87917 byte)5.jpg (85652 byte)

8.jpg (97528 byte)

9.jpg (90584 byte)

3.jpg (102509 byte)

Altarskåpet är troligen ett svenskt arbete,  gjort strax för 1500. Tryck i bilderna för detaljförstoring.

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1940 av Bo Wedrup, Uppsala

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Principal 8'

Gedakt 8'

Subbas 16'

Rörflöjt 8'

Spetsgamba 8'

Oktva 8'

Fugara 8'

Gemshorn 4'

Nachthorn 4'

Oktava 4'

Nasard 2 2/3'

 

Flöjt 4'

Blockflöjt 2'

 

Kvinta 2 2/3'

Krumhorn 8'

 

Oktava 2'

 

 

Mixur 4 ch

 

 

Pneumatisk, slejflåda för man I, kägellodor för man II och pedal.

Fasad från föregående orgel byggd 1853 av AW Lindgren, Stockholm.

1727 byggde Johan Niklas Cahman en orgel so utökades 1749 av Jonas Gren och Petter Stålhe.

 

Åter hemsidan