Österhaninge kyrka

Österhaninge kyrka är församlingens klenod med stark närvaro av medeltid. Interiören har många historiska sevärdheter, 

bl.a. en Mariaskulptur i trä, från 1320-1330-talet. Kyrkan var förmodligen invigd till Jungfru Marias ära. En annan medel-

tida skulptur föreställer en apostel, en av Jesu 12 lärjungar. På grund av att skulpturen saknar attribut går det inte att med 

säkerhet avgöra vilken av dem. Dopfunten i gotländsk kalksten är troligtvis från slutet av 1200-talet eller möjligen något 

senare. Ovanför vapenhusets port kan vi än idag se en lucka. Denna användes under medeltiden som predikstol för kring-

vandrande predikanter och munkar samt för allmänna meddelanden. Kyrkans vridna och något lutande torn byggdes 

1587. Legenden vet att berätta att byggmästaren blev så förtvivlad över det lutande resultatet att han hängde sig i sitt 

torn. Eller var det möjligtvis nordanvinden som hade sin påverkan på tornets lutning? Kyrkan är idag mycket populär 

som förrättningskyrka i livets alla skiften: dop, konfirmation, vigsel och begravning. För bokning av kyrkan: se här bredvid.

Källa: Österhaninge församling

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1973/1981 av Åkerman & Lund, Knivsta.

Mekanisk traktur och registratur.

Fasad av P.L. Åkerman 1863.

Disposition :   

Huvudverk Svällverk Ekoverk Pedal
Principal 8' Gamba 8'   Borduna 8 Subbas 16
Borduna 8' Rörflöjt 8'  Coppel 4 Oktava 8'
Oktava 4' Voix celeste 8' Doublette 2'   Borduna 8'  
Spetsflöjt 4' Principal 4'   Cornet 5 ch (på egen låda)   Oktava 4'
Rauschkvint 2 2/3 +2 Flute octaviante 4'   Voix humaine 8'   Basun 16'
Blockflöjt 2' Sesquialtera 2 ch Cymbelstjärna   Trumpet 8'  
Mixtur 5 ch Larigot 1 1/3'   Tremulant    
Trumpet 8' Plein-jeu 3' ch    
  Hautbois 8'     
  Tremulant      

Koppel: II/I, I/P, II/P, II 4/P

 

Åter hemsidan