Ramnäs kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

ORGEL

1833 Per Zacharias Strand, Stockholm

1937 omändrad och utökad av Åkerman & Lund, Sundbyberg

1957 omändrad av Frede Aagaard

DISPOSITION

Ursprungligen hade orgeln en manual och pedal.

1937 tillbyggdes ett svällverk och orgeln gjordes

pneumatisk. Svällverket borttogs, orgeln gjordes åter mekanisk 

och ett ryggpositiv tillbyggdes 1957.

Kyrkans första orgel byggd 1707 av Johan Niklas Cahman 

 

 

Åter hemsidan