Rinkaby kyrka 

Klicka i bilden för högre upplösning

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1923 av E A Setterquist, & Son, Örebro

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Borduna 16'

Rörflöjt 8'

Subbas 16' (tr I)

Principal 8'

Gemshorn 4'

 

Flûte harmonique 8'

Waldflöjt 2'

 

Oktava 4'

Larigot 1 1/3'

 

Oktava 2'

 

 

Mixtur 2 chor

 

 

Mellan åren 1900-1923 användes harmonium.

Från mitten av 1700-talet användes en 6-stämmig orgel av okänt ursprung.

Den ersatttes 1809 med en orgel byggd av Olof Schwan, Stockholm, 7 stämmor, 1 man.

Åter hemsidan