Uppenbarelsekyrkan, Saltsjöbaden

 Uppenbarelsekyrkan uppfördes under åren 1910 till 1913. Den är en tidstypisk 
exponent för jugendstilen och att jämföra med Engelbrektskyrkan i Stockholm och 
Masthuggskyrkan i Göteborg, alla tre vuxna ur graniten. Utsmyckad med skulpturala 
arbeten av Carl Milles och målningar av Olle Hjortzberg och Filip Månsson. Ferdinand Boberg, 
som på sin 50-årsdag fick uppdraget att rita en kyrka till Saltsjöbaden, samlade kring sig de 
främsta konstnärerna för att utföra detta verk. Nathan Söderblom ännu ej utnämnd 
ärkebiskop fick i uppdrag att skriva det religiösa idéprogrammet grundat på sin uppenbarelsetanke. 
Carl Milles fick det skulpturala uppdraget, Olle Hjortzberg fick i uppdrag att utföra figurmålning-
arna, Filip Månsson de sammanhängande dekorativa målningarna. Källa: Församlingens hemsida

 

Interior.jpg (198139 byte)

Interior2.jpg (176447 byte)Altare.jpg (174434 byte)Bage.jpg (253916 byte)

Dopfunt.jpg (110830 byte)

Predikstol.jpg (113938 byte)

Tak.jpg (207327 byte)

 

ORGELN

orgel2.jpg (229287 byte)

ORGELN

1988 byggs en ny orgel av Walter Thür Orgelbyggen AB, Torshälla. 

Orgeln invigs i samband med kyrkans 75-årsjubileum. En del värdefullt 

pipmaterial från den gamla orgeln infogas i den nya orgeln som har 32 stämmor. 

Orgeln utsmyckas med målningar av saltsjöbadskonstnären Gunvor Westelius.

DISPOSITION

Manual I Huvudverket Manual II Svällverket Pedal
Principal 16´  Rörflöjt 8´ Principal 16´
Principal 16´  Basetthorn 8´ Subbas 16´
Principal 8´  Borduna 16´ Basun 16´
Gamba 8´ Flute octaviante 4´ Octava 8´ 
Octava 4´ Principal 4´ Borduna 8´
Kvinta 3´  Salicional 8´ Zinka 4´
Flute harmonique 8´ Waldflöjt 2´ Octava 4´
Octava 2´ Gemskvint 3´   
Mixtur 4 chor Voix celeste 8´  
Hålflöjt 4´ Sifflöjt 1´  
Cornett 3 chor Ters 1 3/5´  
Trumpet 8´ Fagott 16´  
  Scharf 3 chor  
  Oboe 8´  

 

 Tremulant

 

Koppel Hv/Sv; Hv/ped; Sv/Ped  

Fasad från 1988

Mekanisk

Föregående orgel bygdd 1913 av Åkerman & Lund, 11 st.

Ombyggd 1933 av samma firma.

Också ombyggd 1964 av Einar Berg Bromma, 31 st 2 man och bas.

 

 

Åter hemsidan