S:t Petri kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGLAR

 

 

ORGEL

Byggd 1905 av Åkerman & Lund

DISPOSITION

HV I SV II Pedal
Principal 16'

Basetthorn 8'

Contrabas

Borduna 16'

Rörflöjt 8'

Composé 32' *

Principal 8'

Violin 8'

Principal 16'

Dubbelflöjt 8'

Voix céleste 8'

Subbas 16'

Flûte harmonique 8'

Salicional 8'

Kvinta 10 2/3'

Gamba 8'

Ekoflöjt 4'

Borduna 8'

Dolce 8'

Eufon 8'

Violoncell 8'

Gamba 8' Oboe 8' Oktava 4'
Oktava 4' Tremulant Basun 16'
Flûte octaviante 4'  

Cornett 3 ch

   

Trumpet 16'

Trumpet 8'

Sedvanliga koppel 

Mekanisk med pneumatsisk maskin.

(*) transmission av andra pedalstämmor.

 

Orgel II

Byggd 1968 av Marcussen & Son, Aabenraa, Danmark

DISPOSITION

HV II RP I BV III sv Pedal
Gedaktpopper 16' Gedakt 8' Trägedakt 8' Principal 16'
Principal 8' Kvintadena 8' Blockflöjt 2' Subbas 16'
Rörflöjt 8' Principal 4' Principal 2' Oktava 8'
Spetsgamba 8' Rörflöjt 4' Gedaktflöjt 2' Gedakt 8'
Oktava 4' Oktava 2' Sivflöjt 2' Oktava 4'
Spetsflöjt 4' Waldflöjt 2' Cymbel 2 ch Nachthorn 2'
Spetskvint 2 2/3' Nasat 1 1/3' Regal 16' Mixtur 6 ch
Oktava 2' Sesquialtera 2 ch Vox humana 8' Fagott 32'
Mixtur 4-6 ch Scharf 4 ch Tremulant Basun 16'
Cymbel 3 ch Dulcian 16'   Trumpet 8'
Trumpet 8' Krumhorn 8'   Skalmeja 4'
  Tremulant    

Cybelstjärna - Näktergal

 

 

Åter hemsidan