Sankta Gertruds kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1743 av den kände orgelbyggaren Jonas Wistenius från Linköping

Först år 1788 utförs en omfattande reparation av Wistenius lärjunge Pehr Schiörlin, Linköping, 

som förnyar en stor del av manualens pipverk. Bl.a. byter han ut Spitzfleut 8' D mot Principal 8' D, 

ändrar Qwinta 1 1/3' till Qwinta 3' (2 2/3'). Han gör inte mindre än 214 nya pipor. Omfång: 

manual C - c³ lång stor oktav (49 toner), pedal CDE - c¹ bruten stor oktav (23 toner).

DISPOSITION

Manual C-c³ Pedal C-c¹
Borduna 16', (från G) Subbas-Gedact 16'
Principal 8', (från g) Principal 8', (i fasad)
Gedagt 8', B/D Wioloncell 8'
Principal 4', (i fasad) Gedact 8'
Gedagt-Fleut 4', (C-g fr. 1600-t.) Octava 4'
Salicinal 4' Octava 2', (1600-t.)
Qwinta 3' (eg. 2 2/3') Bassun 16'
Octava 2', (1600-t.) Trompet 8'
Spitz-Fleut 2' Sperventil pedal
Mixtur III ch. 1'
Trompet 8', B/D
Wox humana 8', D (fr. c1)
Tremulant (1948)
Sperventil manual Campanula

 

Tidigare disposition:

Manual Pedal
Kvintadena 16' Subbas 16'
Spetsflöjt 8' Principal 8'
Gedack 8' B/D Violoncell 8'
Principal 4' Gedackt 8'
Gedacktflöjt 4' Oktava 4'
Oktava 2' Oktava 1'
Kvinta 1 1/2' Basun 16'
Mixtur III Trumpet 8'
Trumpet 8'
Vox humana 8'
Tremulant

 

Åter hemsidan