Sankt Sigfrid kyrka

Under 1800-talets stora kyrkobyggnadsperiod uppkom även i Sankt Sigfrids socken frågan om en ny kyrka. 

Den kyrka som uppfördes skilde sig från den vanliga empirestil en som kännetecknade de nybyggda 1800-tals 

kyrkorna i Småland. Empirestilen ansågs föråldrad. Istället hade nyromantiken och nygotiken börjat göra sig 

gällande. När den nya kyrkan uppfördes blev således en blandning av båda stilarterna med dominans av den 

romanska rundbågestilen som går igen i de dubbelformade fönsteröppningar, portalerna och tornets ljudöppningar 

medan tornets avslutning präglas av gotisk spetsbågestil. Lyckligtvis uppfördes inte kyrkan av det allt annat än hållfasta 

maskinslagna teglet vilket annars blev vanligt under denna tidsperiod. Kyrkan byggdes istället av granit och uppfördes 

med korsarmar i norr och söder och fick alltså planen av en korskyrka. 1888 invigdes kyrkan av Kalmar stifts näst 

siste biskop Pehr Sjöbring. 1913 uppgick Kalmarstiftet i Växjö stift. I tornet hänger två klockor. Storklockan är gjuten 

1860 av J.P.Forssberg i Calmar och Lillklockan som inköptes 1776 med sprack 1800 blev omgjuten 1802 i Norrköping.

Källa: Widipedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

Orgeln är byggd 1887 av Åkerman och Lund i Stockholm. 

Den omdisponerades och renoverades 1964 av Einar Berg i Stockholm. Orgeln är mekanisk.

DISPOSITIION

Manual

Pedal

Koppel

Gedackt 8’

Subbas 16’

Man/Ped

Fugara 8’

Principal 4’

Rörflöjt 4’

Blockflöjt 2’

Kvinta 1 13

Mixtur 4 ch

 

Åter hemsidan