Skederids kyrka

Kyrkans äldsta delar bör ha uppförts under senare delen av 1200-talet. Från början var byggnaden liten och bestod av nuvarande 

sakristia och kor. Sakristian var då kor och koret var långhus. Under 1300-talet brann kyrkan och taket förstördes. Ett nytt tak 

byggdes upp med tunnvalv av trä. 1391 helgonförklarades Birgitta vilket ledde till att kyrkan i Skederid blev vallfartskyrka. Man 

behövde snart en större kyrkobyggnad och vid mitten av 1400-talet byggdes ett nytt långhus väster om den befintliga kyrkan. 

Några årtionden senare försågs kyrkorummet med tegelvalv. Nuvarande vapenhus vid södra sidan byggdes före år 1527. Vapen-

huset som inreddes till kapell har en bevarad altarnisch. Gamla koret fick fortsätta tjänstgöra som kor vilket resulterade i ett 

ovanligt långt kyrkorum. Under medeltiden tillkom kalkmålningar. Av dessa återstår en ranka på valvbågen ovanför altaret 

samt konsekrationskors i koret och sakristian. Källa: Wikipedia

1.jpg (100092 byte)

3.jpg (153106 byte)

6.jpg (58862 byte)

10.jpg (87257 byte) 7.jpg (73626 byte) 4.jpg (95951 byte) 5.jpg (86494 byte)

9.jpg (71990 byte)

12.jpg (116935 byte)

13.jpg (61698 byte)

 

 

ORGEL

ORGEL

Byggd 1950 av A Mårtenssons Orgelfabrik AB, Lund

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Principal 8' *

Fugara 8' *

Subbas 16'

Gedackt 8'

Rörflöjt 8' *

Oktava 8'

Oktava 4' *

Principal 4'

Flöjt 4'

Quinta 2 2/3' *

Flöjt 4' *

Fagott 16'

Oktava 2' *

Nasat 2 2/3'

 

Mixtur IV 1 1/3'

Blockflöjt 2'

 

Corno 8'

Ters 1 3/5'

 

 

Krumhorn 8'

 

 

Tremulant

 

Fasad och stämmor märkta * från 1857.

tidigare orglar:

På 1600-talet hade kyrkan ett gammalt orgelverk.

1833, ett positiv.

1857, orgel byggd av J Blomquist & A V Lindgren, Stockholm

 

 

Åter hemsidan