Skepptuna kyrka

Kyrka2.jpg (210077 byte)

Kyrkan av sten härrör från 1200-talets början och förlängdes mot öster ca 1300. Vid 1400-talets mitt välvdes den, 

och det kraftiga tornet med rika tegelblinderingar byggdes. Vidare tillkom sakristia och vapenhus. Interiören har kalk-

målningar från ca 1400. Altarskåpet är utfört i Bryssel vid 1500- talets början. En skulptur av Thomas Becket från 

1400-talets slut, tillskriven Bernt Notkes verkstad, finns i Statens historiska museum. Dopfunten dateras till 1500-talets 

början. Källa: Wikepedia

Tillverkat i Brüssel ca 1515 i den berömde mästaren Jan Bormans verkstad. Skåpet är indelat i 24 delbilder 

där varje bild går att förstora, men det går också att klicka på nummerpresentationen = hyperlänkar.

När skåpet är öppet:

1. Marias födelse

2. Marias tempelgång

3. Trolovningen

4. Bebådelsen

S. Marias och Elisabets möte

6. Födelsen

7. Änglarnas bebådelse för herdarna

8. Konungarnas tillbedjan

9. Omskärelsen

10. Frambärandet i templet

11. Flykten till Egypten

12. Jesus vid 12 års ålder i templet

13. Intåget i Jerusalem

14. Utdrivandet av månglarna ur templet 

15. Fottvagningen

16. Nattvarden

17. Getsemane

18. Kristus fängslas

19. Kristus inför Pontius Pilatus 

20. Korsbärandet

21. Golgata

22. Begråtandet

23. Profet

24. Sibylla

 

fonster.jpg (220510 byte)

Interior.jpg (124841 byte)Dopfunt.jpg (69972 byte)Interior2.jpg (117304 byte)

Malning.jpg (116059 byte)

Predikstol.jpg (70439 byte)

Krucifix.jpg (47467 byte)

 

ORGELN

ORGELN

Byggd 1956 av Åkerman & Lund, Orgelbyggeri AB

HV

RP

Pedal

Principal 8'

Rörgedackt 8'

Subbas 16'

Gedackt 8'

Principal 4'

Oktava 8'

Oktava 4'

Spetsflöjt 4' Koralbas 4'
Oktava 2' Waldflöjt 2' Regal 4'
Mixtur 4-5 ch Scharf 2 ch Nachthorn 2'

Rörflöjt 8'

Skalmeja 8'

Rauschkvint 3ch

Trumpet 8'

 

Fagott 16'

Sedvanliga koppel

Mekansik

Föregående orgel byggd av E Eriksson, Sundbyberg 1907.

11 stämmor, 2 manualer och pedal

 

Åter hemsidan