Sollefeå kyrka

 

Kyrkan uppfördes av gråsten under 1200-talet, men byggdes radikalt om på 1770-talet då den omvandlades då till en roko-

kokyrka och fick ett högt valmat tak som var brutet. Kyrkan utvidgades åt söder och väster och en sakristia byggdes till åt 

öster.Koret breddades till samma bredd som kyrkan i övrigt. Om- och tillbyggnaden leddes av stadsbyggmästare Daniel

Hagman i Sundsvall.

 

 

Interior.jpg (151215 byte)

Predikstol.jpg (164747 byte)

Altare.jpg (142600 byte)

Laktare2.jpg (153579 byte)

 

ORGELN

Fasaden på Grönlunds-orgeln

 

ORGELN 

Byggd 2000 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

DISPOSITION

 

Åter hemsidan