Strömsholms kapell

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

 

ORGEL

 

Orgeln byggdes 1742 av orgelbyggaren Daniel Stråhle.

Den enda orgeln som är komplett bevarad av Stråhle.

Orgeln har reoverats tre gånger; 1927-28 av orgelfirman

G Setterquist. 1959 gjordes en smärre översyn av orgel-

byggaren Bo Wedrup, och 1991 renoverades orgeln

fullständigt av orgelbyggaren Mats Arvidsson.

DISPOSITION

Manualen C - d3

Gedacht 8'

Quintadena 8' B/D

Principal 4' (C - b2 i fasaden)

Spitsflöjt 4' B/D

Octava 2'

Quinta 1 1/3' (repeterar på f2)

Scharf 3 ch

Vox Wirginea 8' 

 

 

 

 

 

 

Åter hemsidan