Svegs kyrka

Kyrkplatsen i Sveg har en obruten tradition från medeltiden. Det skall på den

ha funnits fyra kyrkor. Den första byggdes i senare delen av 1000-talet av en

ättling  i 8:e led till Härjulf vid namn Ljot. Den andra kyrkan benämndes

"Svegs medetida grostenskyrka". Vid ett åskväder  den 3 juli 1563 brann den

ner och ersattes av den tredje, 1500-talskyrkan, som i huvudsak var färdig

1568 och genomgick en större reparation på 1730-talet, men som revs 1847

för att ge plats åt den nuvarande kyrkan, den fjärde i ordningen.

Källa: informationsblad från kyrkan.

Altarskåpet kommer troligen från ett

sydtyskt eller polskt kloster, och är nog

ett krigsbyte före 1667.

Klicka i bilden för större bild.

 

Predikstol.jpg (190965 byte)

Kyrka.jpg (178037 byte)Interior.jpg (175343 byte)Altare.jpg (188243 byte)Laktare.jpg (186367 byte)Interior2.jpg (177520 byte)

Fonster.jpg (215827 byte)

Fonster2.jpg (222537 byte)

 

Orgelfasaden från en tidigare orgel byggd 1938 av Setterquist.

 

ORGEL

Byggd 1974 av Hammarberg, Göteborg

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Gedakt 16'

Gamba 8'

Subbas 16'

Principal 8'

Rörflöjt 8'

Principalbas 8'

Gedakt 8'

Traversflöjt 4'

Borduna 8'

Oktava 4'

Kvintadena 4'

Koppelflöjt 4'

Rörflöjt 4'

Principal 2'

Rauschbas III 4'

Waldflöjt 2'

Sesquialtera II

Basun 16'

Kornett III

Scharf III 1'

Klarin 4'

Mixtur V 1 1/3'

Fagott 16'

 

Trumpet 8'

Skalmeja 8'

 

 

Tremulant

 

Fasad från 1863.

Mekanisk, slejflådor

Kyrkans första orgel byggd 1863 av Lars Niclas Nordquist, Alfta och Daniel Björkstrand, Alfta.

1939 byggdes en ny orgel av E A Setterquist & Son, Örebro, 32 st 3 man och pedal.

 

Åter hemsidan