Tegs kyrka

 

2.jpg (88336 byte)

3.jpg (88745 byte)6.jpg (77171 byte)4.jpg (96744 byte)

7.jpg (72001 byte)

8.jpg (57316 byte)

9.jpg (86705 byte)

10.jpg (124141 byte)

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1973 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

DISPOSITION

HV II

RP I

ÖV III sv

BV IV sv

Pedal

Gedacktspommer 16'

Gedackt 8'

Principal 8'

Gedackt 8'

Principal 16'

Principal 8'

Kvintadena 8'

Salicional 8'

Rörflöjt 4'

Subbas 16'

Rörflöjt 8'

Principal 4'

Vox Celeste 8'

Principal 2'

Kvinta 10 2/3'

Oktava 4'

Koppelflöjt 4'

Rörflöjt 8'

Kvinta 1 1/3'

Oktava 8'

Spetsflöjt 4'

Blockflöjt 2'

Oktava 4'

Sifflöjt 1'

Gedackt 8'

Kvinta 2 2/3'

Kvinta 1 1/3'

Traversflöjt 4'

Terscymbel III

Rörgedackt 4'

Oktava 2'

Sesquialtera II

Nasat 2 2/3'

Rankett 16'

Nachthorn 2'

Cornett IV

Scharf IV

Schwiegel 2'

Krumhorn 8'

Mixtur VI

Mixtur VI

Dulcian 8'

Ters 1 3/5'

Tremulant

Basun 16'

Trumpet 8'

Tremulant

Mixtur V

 

Trumpet 8'

 

 

Bombarde 16'

 

Skalmeja 4'

 

 

Oboe 8'

 

 

 

 

Tremulant

 

 

Kyrkans första orgel

 

Åter hemsidan