Tierps kyrka

Kyrkan byggdes omkring år 1300 av gråsten och tegel. Vid korets norra sida finns sakristian

 som kan vara äldre än övriga kyrkan. Kyrkans fyra hörn har strävpelare som kröns med 

spiror. Från början hade kyrkorummets innertak tunnvalv av trä som på 1400-talet ersattes 

av tegelvalv. Omkring år 1470 tillkom kalkmålningar utförda av den okände "Tierpsmästaren" 

Källa: Wikipedia

2.jpg (100566 byte)

21.jpg (110682 byte)

5.jpg (104869 byte)3.jpg (129579 byte)19.jpg (92577 byte)7.jpg (136016 byte)4.jpg (120223 byte)

6.jpg (104770 byte)

8.jpg (65870 byte)

 

15.jpg (109819 byte)

16.jpg (129162 byte)

 

 

Några kalkmålningar från kyrkan.

Målningarna tillkom ca 1470 av den okände mästaren, kallad "Tierpsmästaren"

20.jpg (134251 byte) 18.jpg (116111 byte) 14.jpg (159127 byte) 12.jpg (121191 byte)

11.jpg (137758 byte) 10.jpg (127225 byte)

 

ORGELN

En av Upplands ståtligaste orgelfasader

Större upplösning, 2000px

LÄKTARORGEL

Byggd 1968 av Åkerman & Lunds Nya Orgelbabriks AB

DISPOSITION

HV I BV II sv Pedal
Principal 8' Rörflöjt 8' Subbas 16'
Gedackt 8' Principal 4' Principal 8' 
Oktava 4' Spetsflöjt 4' Gedackt 8'
Rörflöjt 4' Waldflöjt 2' Nachthorn 2'
Genshorn 2' Nasat 1 1/3' Fagott 16'
Sesquialtera II Scharf Iv 1' Regal 4'
Mixtur V 1 1/3' Dulcian 16'  

Trumpet 8'

Krumhorn 8'

 

 

Tremulant

 

Fasad och ljudande fasadpipor från 1747.

Tidigare orglar: ca 1650 av Nils Bruse, 7 st.

1747 av Olof Hedlund, Stockholm, 14 st.

Orgeln renoverades 1857 av A V Lindgren, Stockholm.

Ny orgel 1915 av E H Erikson, Gävle, 24 stämmor, 2 man och pedal.

Omdsiponerad 1938 av Bo Wedrup, Uppsala

KORORGEL

9.jpg (95501 byte)

Byggd 1980-81 av Robert Gustavsson Orgelbyggeri AB, Härnösant

HV I BV II sv Pedal
Blockflöjt 8' Trägedackt 8' Subbas 16'
Principal 4' Kvintadena 4' Gedacktbas 8'
Nasat 2 2/3' Täckflöjt 2'  
Oktava 2' Regal 8'  
Ters 1 3/5'    
Oktava 1'    

Åter hemsidan