Vadstena klosterkyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

ORGEL

1897: Arkitekt Adrian Crispin Peterson ritade en orgelfasad i nygotisk stil. 

Orgeln byggd 1933 av E A Setterqvist & Son, Örebro

1958 och 1982 ombyggd

2010 Orgeln renoverades ånyo och återfick därmed sin romantiska klang.

 

DISPOSITION

Manual I C-a³

Manual II C-a³

Manual III C-a³

Pedal C-f¹

Principal 8'

Gedackt 16’

Kvintadena 16'

Principal 16'

Dubbelflöjt 8'

Basetthorn 8'

Violinprincipal 8'

Subbas 16’

Gedackt 8’

Rörflöjt 8’

Flûte harmonique 8’

Ekobas 16’ (transm.)

Oktava 4'

Kvintadena 8’ (1958)

Salicional 8'

Oktava 8’

Flöjt 4'

Principal 4' (1958)

Voix Celéste 8’'

Gedackt 8'

Kvinta 2 2/3’

Koppelflöjt 4’ (1958)

Traversflöjt 4’

Oktava 4’

Oktava 2'

Waldflöjt 2'

Fugara 4'

Gedacktflöjt 4' (1958)

Cornett III

Nasard 1 1/3’ (1958)

Flautino 2’

Nachthorn 2’ (1958)

Mixtur IV-VI (1958)

Sivflöjt 1' (1958)

Mixtur III

Mixtur IV (1958)

Cymbel III (1958)

Sesquialtera II, 2 2/3’ + 1 3/5’

Oboe 8’ (1958)

Basun 16’

Trumpet 8'

Scharf IV-V

Crescendosvällare

Skalmeja 4’ (1958)

 

Krumhorn 8’ (1958)

 

 

Koppel

Regal 4’ (1958)

 

Koppel

II/I

Tremulant

 

I/P

III/I

 

 

II/P

16'II/I

Koppel

Koppel

III/P

4’I/I

III/II

16'III/III

4'II/P

 

 

 

Registersvällare

 

 

 

 

Åter hemsidan