Vallsjö kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

ORGELN

ORGEL

Byggd 1972 av Västbo Orgelbyggeri, Långaryd

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Principal 8'Rörflöjt 8'

Gedackt 8'

Subbas 16'

Oktava 4'

Fugara 8'

Oktava 8'

Spetsflöjt 4'

Koppeflöjt 4'

Rörkvint 4'

Oktava 2'

Principal 2'

Rauschkvint 3 ch

Sesquialtera 2 ch

Täckflöjt 2'

Fagott 16'

Mixtur 3 ch

Nasat 1 1/3'

 

 

Scharf 2 ch

 

 

Krumhorn 8

 

 

Tremulant

 

Fasad från föregående orgel byggd 1913 av Johannes Magnusson, Gtb, 14 stämmor

1892 då kyrkan stod färdig överflyttades från gamla kyrkan en orgel byggd 1868

av Johannes Magnusson, Lemnhult, 6 stämmor

 

Åter hemsidan