Vänge kyrka 

Runstenar vittnar om att redan på 1000-talet fanns här en kyrka. Storbönderna hade tidigt blivit kristna i här 

och troligen hade de byggt en träkyrka på samma plats som den nuvarande ligger. På 1800-talet talas det om 

att kyrkan hade en brunn innanför murarna vilket kanske tyder på att kyrkan byggdes på en hednisk offerkälla.
Den nuvarande kyrkan påbörjades under 1100-talet och invigdes troligen till St Johannes döparens ära och han 

är antagligen kyrkans skyddshelgon. Ännu in på 1600-talet fanns ett St Johannes döparens gille. Kanske något att 

återuppliva? Kyrkans yttre är arkitektoniskt kanske inte så lyckat efter att kyrkan utvidgats och gjorts oigenkännlig 

1882-1886. Insidan däremot är ett ståtligt exempel på medeltidens grandiosa bildkonst. Målningarna är utförda av 

den kände Albertus Pictors verkstad. Om bildernas innehåll kan man läsa i kyrkobeskrivningen som man enkelt 

köper vid nästa besök i mässan. Dopfunten är från 1100-talet och är gjord i sandsten. 1758 fick kyrkan en altar-

uppsats av vilken nu bara återstår rester i Läbykoret. 1935 målade Eva Bagge den vackra altartavlan som föreställer 

Jesu födelse. Källa: Svenska kyrka

 

 

intr.jpg (304374 byte)dopfunt.jpg (210662 byte)int2.jpg (256587 byte)

predikstol.jpg (235766 byte)

skulptur.jpg (183720 byte)

 

 

 

Takmålningar av Albertus Pictor

malning.jpg (358561 byte)  malning2.jpg (379217 byte)  malning3.jpg (775833 byte)  malning4.jpg (431071 byte)

Marie kröning utgör det dominerande motivet i korvalvet.

 

malning9.jpg (419288 byte)  malning5.jpg (427216 byte)  malning6.jpg (419133 byte)  malning8.jpg (421873 byte)  

I det mellersta valvet är det Nådastolen som bildar den central andaktsbilden.

 

malning12.jpg (423564 byte)  malning10.jpg (825313 byte)  malning13.jpg (410481 byte)    malning11.jpg (379901 byte)    

Från västa valvet ses bl.a. Kristi förklaring. Mikael med gärningarnas vågskål.

malning14.jpg (416520 byte)

 

 

rund.jpg (336094 byte)

Så här ser det ungefär ut i korvalvet

 

ORGELN

Orgel2.jpg (360610 byte)  kororgel.jpg (178441 byte)

ORGEL

Orgeln byggd 1979 av Walter Thür Orgelbyggen AB, Torshälla

DISPOSITION

HV  SV II Pedal
Koppelflöjt 8' Fugara 8' Subbas 16' *
Principal 4' * Rörgedackt 8' * Gedackt 8'
Nasat 2 2/3' Hålflöjt 4' * Pommer 4'
Spetsflöjt 2' Oktava 2' Fagott 16'
Mixtur III 1' Oktava 1'  
Dulcian 8' Tertian II  
  Tremulant  

Fasaden (och stämmor märkta med *) är från 1886

Tidigare orglar; 1856 av Carl Eric Granlund, Enköping. 8 stämmor

Föregående orgel byggd av Setterquist 1888. 7 st, 1 man och bihangsped.

Renoverad 1935 av Åkerman & Lunds Nya Orgelfabriks AB, Sundbyberg.

Vid ren. revs läktaren och orgeln fick sin nuvarande plats på korets norra sida.

 

 

Åter hemsidan