Värmdö kyrka

Värmdö kyrka, fordom kallad S:t Olofs kyrka, är med sina grovhuggna gråstensmurar den enda medetida kyrkan

i Stockholms skärgård och kallas också "Skärgårdens katedral". Socknen nämns tidigast 1314 och kyrkan 1323; 

biskopsvisitation hölls 1339. Den första kyrkan på platsen var troligen en träkyrka som på 1300-talets mitt ersattes

av en stenbyggnad, den första versionen av dagens kyrka. Kyrkan har utvidgats flera gånger. Sakristia och vapenhus

tillbyggdes ut från långhuset och på 1460-talet inslogs de femstjärniga valven, så att kyrkan blev "välvder uppå pelare".

Två decennier senare fick kyrkan sin korsform genom att kapell tillbyggdes i norr och söder under samma tak som 

sakristian och vapenhuset. På 1600-talet tog dessa sidokapell i bruk som gravkor. Källa: Folder i kyrkan

kyrka2.jpg (167521 byte) kyrka.jpg (150634 byte)

interior.jpg (102696 byte) interior2.jpg (107094 byte) interior3.jpg (91638 byte)

altare.jpg (106918 byte)

Krucifix.jpg (55454 byte)predikstol.jpg (73813 byte) klockstapel.jpg (106123 byte) vagg.jpg (79426 byte)

 

skulptur2.jpg (57278 byte) skulptur.jpg (62979 byte) maria.jpg (67513 byte)

skulptur3.jpg (150270 byte)

Altarskåpet är tillverkat av ek vid 1400-talets slut av mästare från Lübeck med  målningar av Bernt Notkes "oldgesäll".

De 13 bilderna går att förstora genom att klicka i respektive bild.

 

Förklaring till de enskilda bilderna.

Golgata

Nattvarden

Törnekröningen

Uppståndelsen

Getsemane

Korsbärandet

Himmelsfärden

Judaskyssen

Korsnedtagning

Kristus inför Kaifas

Kristus i dödsriket

Gisslandet

Gravläggningen

 

S:t Olofsskåpet är tillverkat i Stockholm 1514 av Lars Snickare och skänkt till kyrkan av S:t Olofsgillet på Värmdö.

Dörrarna pryds av målningar ur S:t Olofskrönikan, bland annat där Olof och brodern Harald kappseglar till Tronheim.

Klicka i varje delbild för förstoring.

 

ORGELN

fasad2.jpg (99062 byte) fasad.jpg (102482 byte) Spelbord.jpg (98125 byte)

ORGELN

Byggd 1858 av orgelfirman N J och E Söderling, Göteborg.

Den restaurerades 1976 och återfick då sin ursprungliga nyans.

DISPOSITION

HV ÖV Pedal
Principal 16' Vox Retusa 8' Subbas 16'
Principal 8' Fugara 8' Violin 8'
Borduna 16' Gedacht 8' Octava 4'
Basetthorn 8' Vox céléste 8' Basun 16'
Dubbelflöjt 8' Flauto 4' Principal 16'
Octava 4' Principal 4' Fagott Oboe 8'
Qvinta 3' Octavfleut 2'  
Octava 2' Scharf III  
Trumpet 8' Cornett 3'  

 

 

GALLERIVISNING AV BILDERNA

Åter hemsidan