Västra Ryds kyrka före restaureringen.

 

 

 

Foto: A. Söderlund

Åter hemsidan