Vibyggerå kyrka

Kyrkan återuppfördes med sina gamla yttermurar 1917-1919. Den största skillnaden var att man nu 

placerade sakristian i norr och inte som tidigare öster om koret. Kyrkan är en traditionell putsad lång-

huskyrka med västtorn och mindre abisidalt kor. Taket i rött tegel. Invändigt är kyrkorummet väl-

bevarat, sparsmakat, ljust och harmoniskt i blått och guld.

 

3.jpg (90160 byte)

4.jpg (89779 byte)5.jpg (84336 byte)6.jpg (92621 byte)

2.jpg (90383 byte)

7.jpg (104918 byte)

8.jpg (69829 byte)

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1953 av Olof Hammarberg, Göteborg

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Kvintadena 16'

Rörflöjt 8'

Subbas 16'

Principal 8'

Gedaktspommer 8'

Oktavbas 8'

Gedakt 8'

Principal 4'

Borduna 8'

Oktava 4'

Gemshorm 4'

Flöjt 4'

Gedaktflöjt 4'

Nasard 2 2/3'

Kvintadena 2'

Kvinta 2 2/3'

Flöjt 2'

Fagott 16'

Oktava 2'

Ters 4/5'

 

Mixtur III

Scharf II

 

Trumpet 8'

Krumhorn 8'

 

Fasad från 1919

Tidigare orglar från Åkerman & Lund 1880, 1919.

 

 

Åter hemsidan