Villberga kyrka

Klicka i bilderna för större upplösning

ORGELN

ORGEL

Byggd 1908 av E H Erikson, Gävle

1956-57 om- och tillbyggd av Oskar Sundström, Uppsala

1958 ombyggd av Rolf Larsson, Uppsala

1963 renoverad av Bo Wedrup, Uppsala

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Principal 8'

Salicional 8'

Subbas 16'

Dubbgelflöjt 8'

Rörflöjt 8'

Gedakt 8'

Oktava 4'

Principal 4'

Koralbas 4'

Oktava 2'

Flöjt 4'

 

Mixtur III

Nazard 2 2/3'

 

Krumhorn 8'

Valdflöjt 2'

 

 

Cymbel II

 

Fasad från föregående orgel byggd 1811 av Anders Svanström, Stängnäs, 12 stämmor

Åter hemsidan